Vanliga frågor

Eldningsråd. Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Läs Naturvårdsverkets skrift Elda rätt.

Vad ska jag tänka på om jag fått en avisering om sotning? Vad ska jag förbereda?

Se gärna till att en stege till tak är framtagen och uppställd samt att skyddsanordningar på tak är i gott skick.
Flytta gärna undan möbler mm runt objekt som skall sotas så att det då blir mer lättillgängligt.
Täck gärna över allt som är ömtåligt utifall det skulle damma.
Lägg gärna fram ett par gamla tidningar och ett obrännbart kärl att lägga sot i.

Jag har fått en lapp om att sotning kommer att ske en viss dag mellan kl 7.00-9.00. Det är ett lite långt spann och jag behöver vara på jobbet 8.00, kan vi ordna detta?

Ring eller maila oss, så kan vi säkert lösa detta. Vi kan dock ha svårt att ge en exakt tid, eftersom vi har många hus att sota under dagen. Anledningen till dessa intervaller är att vi besöker många olika hus som tar olika lång tid att sota och det är ett sätt att hålla sotningspriserna nere.